Ποινικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει εμπειρία και εξειδικευμένες νομικές γνώσεις για την εκπροσώπηση σας σε όλο το φάσμα της ποινικής διαδικασίας, ήτοι στο στάδιο της προδικασίας και της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, για σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, εγγράφων εξηγήσεων, μηνύσεων, ποινική συνδιαλλαγή, παράσταση και εκπροσώπηση στο στάδιο της ανάκρισης και στο ακροατήριο προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου, ή παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας καθώς και για άσκηση ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων.

Υπηρεσίες

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στις υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ο δικηγόρος πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες νομικές γνώσεις του νομοθετικού πλαισίου και της νομολογίας των Ποινικών Δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου. Η νομική μας ομάδα διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου και της νομολογίας, και πνευματική εγρήγορση που αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης σας.

OIKONOMIKO EΓΚΛΗΜΑ

  Στο πολυδαίδαλο σύστημα του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο έχει πολυάριθμες διαρκώς αναπτυσσόμενες εκφάνσεις, λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, και των ιδιαιτεροτήτων του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με το κοινό ποινικό έγκλημα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, διαρκής επαγρύπνηση και ιδιαίτερη αντίληψη του δικηγόρου. Οι δυσκολίες του οικονομικού εγκλήματος έγκεινται στο γεγονός ότι η επελθούσα ζημία από την τέλεση του δεν είναι πάντοτε εμφανής, καθώς συχνά η τέλεση του εγκλήματος γίνεται υπό τον μανδύα της νομιμότητας.Ωστόσο παρά την δυσκολία εξιχνίασης του οικονομικού εγκλήματος, λόγω της διαρκούς αύξησης των μέσων κρατικής εποπτείας της οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται αύξηση των Ποινικών Υποθέσεων Οικονομικού Εγκλήματος που καταλήγουν στις Δικαστικές Αίθουσες.
   Η επιστημονική μας ομάδα διαθέτει άριστη γνώση του συστήματος των οικονομικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, εξειδίκευση και εμπειρία σε φορολογικά αδικήματα, σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, λαθρεμπορίας, καταχραστών του Δημοσίου, διαφθοράς, δωροδοκίας, εταιριών και άλλα 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

       Το οργανωμένο έγκλημα το οποίο συνιστά μαζί με το έγκλημα του λευκού περιλαίμιου έναν από τους βασικούς βραχίονες της οργανωμένης εγκληματικότητας, εμπλέκει εγκληματικές επιχειρηματικές ομάδες που στοχεύουν στην τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων με διάρκεια σε βάθος χρόνου δράση και είναι ιεραρχικά δομημένες. Το επιστημονικό πεδίο του οργανωμένου εγκλήματος είναι πολυσύνθετο και δυσχερές, και απαιτεί ο δικηγόρος να διαθέτει ιδιαίτερες νομικές γνώσεις της νομοθεσίας και νομολογίας τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, διότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα καθώς είθισται οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να δρουν σε περισσότερες χώρες.
    Η νομική μας ομάδα διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις για το οργανωμένο έγκλημα υπό το πρίσμα της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς επίσης και ζητημάτων σύστασης και συμμετοχής σε συμμορία, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), της εδαφικής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, των μέτρων επιείκειας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

    Στα εγκλήματα κατά των προσωπικών αγαθών περιλαμβάνονται επί μέρους θεματικές ενότητες, ήτοι εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 ΠΚ), σωματικές βλάβες (άρθρα 308-315Α ΠΚ), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 ΠΚ), εγκλήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια (άρθρα 354-360 ΠΚ) και εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ). Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με εγκλήματα κατά των προσωπικών αγαθών απαιτείται ενδελεχής προσέγγιση της αντικειμενικής και υποκειμενικής τους υπόστασης, της ενοχής, της απόπειρας, της συμμετοχής, των ποινικών κυρώσεων, τυχόν προνομιούχων και διακεκριμένων μορφών τους, προβλημάτων συρροής καθώς και δικονομικών ζητημάτων.
      Η νομική μας ομάδα διαθέτει εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις συναρτώμενες με εγκλήματα που πλήττουν τα προσωπικά έννομα αγαθά, με διαρκή ενημέρωση για την κρατούσα νομολογία των Ποινικών Δικαστηρίων.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

        Δεδομένου ότι σε περιόδους οικονομικών κρίσεων που διακόπτουν την ομαλή λειτουργία μιας κοινωνίας και δημιουργούν οικονομική δυσπραγία παρατηρείται έξαρση των φαινομένων παραβατικότητας, και δη των εγκλημάτων κατά της περιουσίας, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική αύξηση των ποινικών υποθέσεων που αφορούν σε εγκλήματα κατά της περιουσίας που φτάνουν στα Ακροατήρια των Ποινικών Δικαστηρίων της Χώρας.  Λόγω των διαρκών μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των εν γένει περιουσιακών αγαθών, σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και εναρμονισμού αυτής με τις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση του δικηγόρου. 

         Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει πολυετή πείρα σε υποθέσεις εγκλημάτων κατά των περιουσιακών αγαθών, με δεκάδες παραστάσεις σε Ποινικά Ακροατήρια, τόσο για την υπεράσπιση κατηγορουμένων όσο και για την υποστήριξη της κατηγορίας, με ενδελεχή γνώση των εκάστοτε νομοθετικών μεταβολών και διαρκή αναζήτηση των νομολογιακών εξελίξεων.

Close Menu